Kontinentális vadászkutyák

 A magyar vizsla közismert, mindenki által kedvelt, hatalmas rajongótáborral rendelkez? fajta, aki filmekben, rajzfilmekben, gyerek-, ifjúsági és feln?tt regényekben is sokszor szerepel. De nem csak itthon, hanem szinte a világ minden részén ismerik. Sokan a kiváló apróvadas vadászkutyát, vagy a sportkutyát becsülik benne, mások egy túlzó különlegességekt?l mentes, de mégis elegáns és homogén zsemlesárga színével egyedi küllem?, alkalmazkodó családi kedvencként szeretik. Két magyar vizslafajta létezik: a rövid sz?r? és a drótsz?r? változat.  Az ?si rövid sz?r? magyar vizsla eredete a homályba vész. Történelmi tény, hogy már vándorló, vadászó ?seink használtak valamilyen, vizsla jelleg? vadászkutyát. A középkori levéltári anyagok b?ven tartalmaznak utalást a vizslára, mint a f?úri családok értékes vadászcimborájára, megjelenik a kódexek ábráin, festményeken. A századok során nyilván keveredett más országok hasonló típusú vadászkutyáival. Származás nyilvántartáson és céltudatos szelekción alapuló, tudományos igény? tenyésztése 1920-ban kezd?dött.
A drótsz?r? magyar vizsla ötlete az1930-as években vet?dött fel, kitenyésztése ezután indult a drótsz?r? német és a rövid sz?r? magyar keresztezésével, majd magyar vizsla jellegre való szelektálásával. Manapság két önálló fajta, melyek keresztezése tilos. 
 Legfontosabb jellemvonásai: Kiemelked? fizikai és szellemi tulajdonságainak oka, hogy hosszú évszázadok óta sokoldalú vadászkutyaként (mindenes vadászkutyaként) tartották és a munkacélra bármely okból meg nem felel? egyedek rövid úton kikerültek a tenyésztésb?l. Manapság vizslánk a legkülönböz?bb éghajlati és egyéb körülmények között találja meg életterét, de téli szabadban való tartásra rövid sz?re miatt nem alkalmas. Jól érzi magát városi lakásban vagy kertes házban, sok ember között vagy sz?k családban, akár egyedülálló ember társaként: a lényeg a gazda közelsége. Emberközpontú kutya, képtelenség túlszeretni vagy túlfoglalkoztatni, alapszükséglete az emberi társaság, a gazda közelsége. Mondhatjuk: 'életcélja a gazdája' - ebb?l következik könny? taníthatósága és sokoldalúsága. "Érintés-orientált" kutya, kifejezetten igényli a simogatást, a gazda testi közelségét, gyakran árnyékként követi kedvenc gazdáját. Szereti a társaságot, a többi kutya és az idegen emberek jelenlétét, általában könnyen barátkozik. Ugyanakkor nem szabad lebecsülni, mint ellenfelet: joviális, de nem bárány! Vizsla mellett sem tanácsos kéretlenül bejönni a házba vagy a lakásba, benyúlni az autóba. Nagyon jól tartható többedmagával, de az idegen, betolakodó négylábúnak is megmondja a magáét. Ebben a tekintetben elég nagy eltérések tapasztalhatók vizsla és vizsla között, ami természetesen a tartásmódra is visszavezethet?. Nagyon érzékeny mindenfajta durva bánásmódra, jobban tart a gazda haragjától, elégedetlenségét?l, mint a fizikai kellemetlenségekt?l, fájdalomtól. Túl er?skez?, korlátozó nevelési és kiképzési módszer mellett önállótlanná, bizonytalanná, félénkké válhat, elvesztheti munkakedvét. Kifejezetten nagy a mozgásszükséglete, rendkívül kitartó, nehezen fárad el, de különösen fiatal korában a szellemi munkát is nagyon igényli. Sajátos, nyüzsg? természete néha kissé terhessé teszi társaságát, de nem túlf?tött, nem fékezhetetlen, eleve hajlik a szabályok elfogadására és követésére. Sajnos vannak túlérzékeny, fél?s, gyenge idegzet? egyedek. Szerencsére nagyon ritkán, de el?fordulnak dominanciára túlzottan hajló, ezért nehezebben kezelhet? egyedek is. Így fontos, hogy a leend? vizslatulajdonos körültekint?en válassza ki leend? kedvencét.  Eredend?en apróvad (fácán, nyúl, fogoly, vadkacsa) vadászatára használatos. Szenvedélyesen keresi az él? vadat a mez?ben és szoborrá dermedve vadmegállással jelzi, majd a lel?tt vadat apportírozza; a sebzettek nyomát követve keríti kézre. Vízivad vadászatánál is nélkülözhetetlen a munkája. Kiváló orr és apportkészség, csapakövet? hajlam és vízszeretet jellemzi.
 


Kinek való a magyar vizsla? 
Sokan, sokféle okkal szeretnének magyar vizslát tartani. Vannak, akik azért választják, mert „magyar ember mellé magyar kutya való”, mások könnyen tanítható és egyszer?en tartható vadászkutyát szeretnének, sokan pedig azért lelkesednek a vizsláért, mert elb?völi ?ket ez a valóban csodálatos fajta.
Az ideális vizsla-gazda, vagy vizslás család sokat és intenzíven mozgó, túrázó, bicikliz? vagy kocogó, nagyon aktív életet él. A vizslával való foglalkozásban hasznos segítség lehet a gyerek, a barátságos szomszéd, vagy akár egy aktív nagyszül?. Nem kell félni a küls?s cimboraság (szomszéd, rokon, ismer?s, stb.) hadától sem; a jól nevelt vizsla velük is remekül kijön, szívesen játszik a barátságos emberekkel, de ez nem gyengíti a valódi gazdával és a családtagokkal való kapcsolatát, h?séges rajongását. Bátran ajánlható a vizsla akár els? kutyának is abban az esetben, ha a gazdajelölt sportos, határozott személyiség, aki nem retten vissza a gondolattól, hogy neki bizony fegyelmeznie is kell majd kutyáját, követelni és következetesen végrehajtatni az utasításokat. Erre azért van szükség, mert a vizsla nem csak okos, hanem huncut is, képes szívszakasztó tekintettel kérlelni a gazdát, fülét-farkát lelógatva mérhetetlen szomorúságot színlelni, vagy fontos tevékenységet színlelve halogatni a parancs végrehajtását. Tehát aki a vizsla mellett teszi le a voksát, az legyen szeretetteljes, de határozott, következetes; a vidámságot és a nyüzsgést kedvel?, kifejezetten aktív életet él? személy – ebben az esetben valóban a magyar vizsla lesz álmai kutyája. Mivel a magyar vizsla könnyen tartható, kifejezett tanulásvággyal rendelkez?, a gazdájának mindig megfelelni akaró, nagyon mozgékony és kitartó kutya, ideális társa lehet azoknak, akik sportkutyát keresnek. A fajta kiválóan alkalmas a manapság terjed? kutyás sportok legtöbbjére, de jól szolgálhat, mint ment?- vagy segít?kutya. Azok számára is kiváló társ, akik a kutyakiállítások világában akarják megméretni magukat és négylábú társukat, hiszen világszerte ismert és elismert fajta. A vizsla igazi társasági kutya, tehát kifejezetten ajánlott többedmagával, második vagy harmadik kutyaként tartani. És természetesen kiváló választás vadászok számára is, hiszen a magyar vizsla eredend?en – vizsla!
 
Kinek nem való vizsla?
Semmiképpen sem ajánlott a magyar vizsla tartása olyan személynek, aki nagyon elfoglalt, és nem tudja megszervezni a kutya napi rendszeresség?, intenzív mozgatását, dolgoztatását, vagy aki személyiségéb?l vagy fizikai állapotából ered?en nehezen viseli el maga körül az állandó nyüzsgést. Aki a munkából fáradtan hazatérve a kanapén, a tévé el?tt szeretné csöndes békességben eltölteni az estéit, az semmiképpen ne vizslát válassza!
Mivel a magyar vizsla alapvet?en ember- és kutyabarát, nem alkalmas semmilyen ?rz?-véd? feladat ellátására, már csak azért sem, mert a kialakult fajtakép alapján szinte senki sem fél a fajta egyedeit?l. Aki ház?rzésre keres kutyát, ne a vizslát vegyen.
Tekintettel rövid sz?rére és emberbarát, társaságkeres? személyiségére a csak kertben való tartása nem ajánlott. Ezért, aki elzárkózik a kutya lakásba való beengedését?l, az inkább válasszon más fajtát magának.
 
Gyerek és vizsla
A gyerekek és a kutyák viszonya fontos kérdéseket vet fel, ezért érdemes és szükséges beszélni róla. Gyakorló nagyszül?ként meggy?z?déssel vallom, hogy minden gyerek életében kell(ene) lenni egy kutyának, hiszen annak személyiségformáló szerepe elvitathatatlan, mással nehezen helyettesíthet?. A magyar vizsla ideális társa lehet a gyerekeknek, hiszen jelleménél fogva is hasonlít a család legifjabb tagjaihoz: élénk, barátságos, játékos, mozgékony és nyüzsg?. Ugyanakkor az életkorok megfelel? illesztése a felh?tlen kapcsolat legfontosabb alapja lehet. Tudni kell, hogy a kutyáknak is van kamaszkoruk (vizslák esetében a 4. és a 8. hónap közötti id?szak), amikor ?k is hajlamosak a megszokottól eltér? viselkedésre. Egy öthónapos vizsla már elég nagy és elég er?s ahhoz, hogy lebirkózzon, feldöntsön, vagy csupán játékból megkarmoljon egy kisgyereket. Az ideális az, ha a vizsla legalább fél évvel id?sebb, mint a gyerek, vagy a gyerek id?sebb a kutyánál 4-5 évvel. Kisebb gyerek mellé mindenképpen egy feln?tt, vagy legalább növendék vizsla beszerzését javaslom.
 
Vizsla vásárlás szempontjai: Kölyök vagy feln?tt?
Egy kölyökállat családba illesztése és felnevelése gyönyör?, élménydús, ámde igencsak munka és id?igényes feladat. Aki nem tudja vállalni a néhány óránként jelentkez? foglalkozás- és mozgásigény kielégítését, az állandó odafigyelést a kölyök ébrenléti periódusaiban, jobban jár egy feln?tt vagy egy növendék vizsla választásával, mert a kölyökkori nem megfelel? nevelés eredménye viselkedéshibás, nehezen kezelhet? kutya, légyen az ok akár id?- akár hozzáértéshiány. Tévedés, hogy csak egy kiskölyök alkalmazkodik tökéletesen a gazda igényeihez vagy szereti fenntartás nélkül! Személyes tapasztalatom, hogy még egy öreged? vizsla is képes problémamentesen beilleszkedni új „falkájába” és fenntartás nélkül rajongani új gazdájáért! Kölyökkutya választása esetén semmiképpen se szabad 8 hetesnél fiatalabb egyedet hazavinni, mert ez veszélyezteti a kicsi testi-lelki egészségességét.
 
Szuka vagy kan?
Magyar vizsláknál nincs lényeges különbség a fiú és a lány személyisége között. Ellentétben az ?rz?-véd? fajtákkal, egy vizslafiú éppoly kedvesked?, bújós természet?, mint egy lány, azonban egy árnyalattal jobban igényli a határozott vezetést. Az sem igaz, hogy a kan vizsla kevésbé szereti a kisgyerekeket. Így azt kell mondjam, hogy általánosságban mindegy, fiú vagy lány lesz-e a jövevény.
Lelkes híve vagyok az ivartalanításnak mindkét nem esetében, mert ezzel megkíméljük magunkat sok kellemetlenségt?l – kutyánkat meg potenciális betegségforrásoktól! Az állattenyésztés komoly tudomány, amit jobb szakemberekre bízni, felel?tlenség akár csak egy alom erejéig is belekontárkodni. Téveszme, hogy a szukának egyszer szülnie kell, vagy hogy a kan legalább egyszer hadd fedezzen: ett?l csak rosszabb lesz neki.
 
Törzskönyvvel vagy anélkül?
A törzskönyv tulajdonképpen származásigazolás, annak bizonyítéka, hogy a kiválasztott egyed ?sei nemzedékek óta magyar vizslák. Enélkül nem biztos, hogy a kölyök valóban olyan magyar vizsla, aki génjeiben hordozza a fajta alapvet? küls? és bels? tulajdonságait, amelyek majd feln?vén az ? jellegzetességei is lesznek. Nem szabad bed?lni az olyan szövegnek, miszerint az csak egy drága papír, hiszen a gondos tenyészt? számára egy megfelel? szül?kt?l származó magyar vizsla kölyök törzskönyveztetése ingyenes!
Szerintem egyetlen eset van, amikor nem kell ragaszkodni a törzskönyvhöz: ha a fajtament? egyesülett?l fogadunk örökbe vizslát. ?k áldozatos munkát végeznek, a kutya jó és rossz tulajdonságait felmérve, rehabilitálva adják örökbe védenceiket, felvállalva a jó tenyészt? által is nyújtott „élethosszig tartó” utógondozást.
Tudni kell azonban, hogy az a törzskönyv az igazán értékes, amely magán hordozza a nemzetközi kinológiai szövetség, az FCI logóját, mert csak ez jogosít fel a különféle nemzetközi versenyeken, vizsgákon, kiállításokon való részvételre.
 
A tenyészet kiválasztásának szempontjai
A tenyészt? nagyon fontos szerepet játszik a kiskutya életében. Az ? szaktudásának, céltudatos munkájának függvénye, hogy kiváló testi és szellemi tulajdonságokkal rendelkez? vizslakölyök szülessen, másrészt az élet els? hetei alatt kapott táplálék, gondoskodás, a szükséges orvosi kezelések biztosítása alapozza meg a kiskutya egészséges fejl?dését. Az els? hetek hibái nagyon nehezen javíthatók ki, és az olcsón megvásárolt vizslakölyök regenerálása nagy valószín?séggel hatalmas orvosi költséggel – és kétes eredménnyel - járhat. Nagyon fontos, hogy a tenyészt? szimpatikus, informatív legyen és felajánlja segítségét, a kapcsolattartás lehet?ségét az elkövetkez? évekre.
Minden kisvizsla aranyos, kedves, elb?völ? – ezért meg kell vizsgálni a szül?k adottságait. Mindenképpen legyenek egészségesek, teljesítsék legalább a minimális tenyész-követelményeket. Ez vizsla esetében tenyészszemle (TSZ, ami küllembírálat) és alapvizsga (AV, ami munka-alkalmassági vizsgálat), valamint a megfelel? eredmény? csíp?ízületi diszplázia, vagyis csíp?ficam sz?rés. Annak is fontos megfelel? munkateljesítménnyel rendelkez? szül?pár kölykének választása, aki csak kedvencnek szánja vizsláját. Több évtizedes tenyészt?i munkám során csak olyan emberrel találkoztam, aki okos, jó idegrendszer?, tanulékony kiskutyát szeretett volna. Ezeknek a tulajdonságoknak a próbái a különböz? fokozatú munkavizsgák, vagyis ezek bizonyítják a vev? számára, hogy a szül?pár megfelel az ? igényeinek. Bíztató jel, ha az alomban a kicsik egyenletesen fejlettek, élénkek, vidámak, bátrak; minden bizonytalanság nélkül rárontanak az érkez? látogatóra: látszik rajtuk a magabiztosság és feltétlen bizalom. Nyolchetes korra legalább kétszer voltak féreghajtva és megkapták az alapimmunizáló véd?oltást – enélkül felel?s tenyészt? ki sem engedi a kapun a kiskutyát! Manapság annyiféle véd?oltás, féreghajtó van forgalomban, hogy értelmetlen lenne itt neveket sorolni: aki bizonytalan, az kérje leend? állatorvosának szakvéleményét.
Az almon belül a kiskutya kiválasztásához legjobb a tenyészt? tanácsát kérni. ? az el?zetes beszélgetések során már megismerte a jelentkez?k elképzeléseit, céljait és valamennyire személyiségét is. Ezek ismeretében hasznos segítséget tud adni az optimális páros összeállításához, vagyis a kölyökválasztáshoz. Mikrocsip beültetése kötelez?, enélkül nem szabad átvenni a kiskutyát.
 
A vizsla tanítása
Az új kutya érkezésének els? percét?l fontos a következetes és szeretetteljes bánásmód.  Amit nem szabad majd feln?ttkorban az legyen tilos a kiskölyöknek is. Kár a kölykös kíváncsiságot kihasználatlanul hagyni, korán el lehet kezdeni játékos formában a tanítást. Azonban a kicsi még csak néhány percig tud összpontosítani, így a munka se tartson tovább egy feladat végrehajtásánál, majd b?séges dicséret és játék következzen. Szobatisztaságra nevelés. A teljes szobatisztaság elérése biológiai érettség kérdése, de a szándék jelzése akár 10-12 hetesen elérhet?, ez inkább múlik a gazda odafigyelésén, mint a kölyök képességén. A kiskutya 1-2 óránként és minden evés, alvás után pisil. Ha a gazda észreveszi ennek el?jeleit a kicsi viselkedésében, van ideje felemelni és a kiválasztott helyre vinni. Az adott helyen szó vagy egyéb figyelemelterelés nélkül sétálgasson vele az eredményig, amit dicsérettel kell nyugtázni. Ha mégsem sikerült elkapni a dolgot, azonnal és nagyon alaposan el kell takarítani a nyomokat, lehet némi – nem a kölyökre irányuló – mérgel?déssel körítve. Konkrétan megszidni, pláne beleütni az orrát, megverni nem szabad!  Az okos kiskutya hamar megtanulja a dolgot és nyugtalankodni, nyüszögni fog a szükség érkeztével. Az éjszakai tisztaság kialakításának feltétele, hogy az esti etetés és itatás után még legyen egy órája játszani, ugrálni. Közvetlenül lefekvés el?tt még egyszer meg kell pisiltetni és felkeléskor a legels? dolog a kutya kivitele legyen. Ha a gazda életkörülményei nem teszik lehet?vé, hogy ily módon nevelje kutyáját az els? egy-két hónapban, érdemes bevezetni egy ideiglenes ’pisil?helyet’ a lakás valamely alkalmas pontján, ami könnyen takarítható. Itt le kell tenni néhány újságpapírt az aljzatra, aminek a tetején egy lapot meg kell jelölni a kicsi vizeletével. Ezután az eljárás a fenti. Amikor már hosszabb id? telik el két ürítés között, vagy amikor a gazda figyelni tud rá, el kell venni a megszokott papírt, s amikor a kicsi keresni kezdi, futás kifelé.

A behívás tanítása
Az els? perct?l kezdve minden, a kutya szempontjából pozitív eseményt (evés, játék, indulás sétálni) egy speciális hangjellel, praktikusan egy füttyel kell kezdeni. Ez napok alatt rögz?dik, a lényeg, hogy a dicséret sose maradjon el.
A feladat második fele, hogy megtanulja: ez muszáj-parancs, és nem az ? jókedve diktál. A leggyakoribb hiba, hogy akkor hívják be a kutyát, amikor számára kellemetlen dolog következik, pl. pórázra vétel. Az okos vizsla hamar kifigyeli ezt, és persze nem fog odamenni. A helyes megoldás, ha séta közben többször is behívjuk, s ha odaszalad, egy kis szeretgetés, jutifalat után újra szabadon engedjük. Biztonságos helyen, távol a forgalmas utaktól egyszer-kétszer el kell rejt?zni el?le egy fa vagy bokor mögé, ha nem jön azonnal,  és újabb hívójel nélkül várni, amíg keresni kezdi a gazdát. Néhány eset után megtanulja, hogy az ? feladata figyelni a gazdára. Mindezek ellenére, kamaszodván lesznek kihágások. Fontos, hogy ilyenkor se szabad a végül odajöv? kutyát már a gazda lábánál szidni, büntetni! A behívóparancs „szentsége” akkor fog végleg meger?södni, amikor a növendék általános fegyelme megszilárdul. Más, testközelben végrehajtandó feladatok során kell ?t meggy?zni a gazda megkérd?jelezhetetlen hatalmáról.Az egyedülléthez szoktatást viszonylag korán el kell kezdeni, a ketrec ennek kiváló eszköze. A kölyök beszoktatása után, egy új játék vagy csont társaságában pár percre rázárjuk az ajtót, majd az id?tartamot fokozatosan növeljük. El?ször lehet a ketrec körül tevékenykedni, kés?bb a helyiséget is el kell hagyni. Fontos, hogy amikor a kölyök bármi módon reklamál, nem szabad engedni kérésének, csak a nyugodtan és csendesen viselked? kutyát szabad kiengedni.  Aki nem használ ketrecet, ugyanezt a folyamatot járja végig egy kiválasztott helyiségben – ahol a fekhelye van - hagyva vizsláját. 

Kiképzési alapelvek
A magyar vizsla kiképzésének jelmondata: kiváltani és jutalmazni a jót; lehet?leg megel?zni, majd büntetni a rosszat. Az ember viselkedése, hangulata átragad a kutyára: csak fegyelmezett, nyugodt és magabiztos kiképz? tud eredményt elérni. A kiképzés tulajdonképpen kommunikáció a nevel? és a nevelt között, ezért mindig figyelni kell a kutya visszajelzéseit és ennek figyelembevételével kell folytatni a munkát.

 • A feladatnak mindig legyen eleje (figyelemfelkeltés) és vége (felszabadító parancs).

 • A parancs legyen rövid, határozott, és  nem ismételgetjük!

 • A hangszín, hanglejtés fontos, érzelmekre vonatkozó és ható információt közöl a kutyával. A parancs nem csak maga a szó: a kiejtés módja, hangszíne, a vezet? testtartása, viselkedése is hozzá tartozik. 

 • Nagyon fontos a jól végrehajtott feladat után a lelkes dicséret.

 • Új feladat tanításánál nagyon fontos a körülmények megválasztása. El?ször a kutya által jól ismert, ingerszegény helyen kell dolgozni.

 • Minden edzés sikerélménnyel kezd?djön, és azzal is végz?djön!

Csak dicsérettel azonban nem lehet igazán fegyelmezett kutyát nevelni. Büntetéssel lehet elérni, hogy a kutya minden körülmények között szót fogadjon. Ez teljesen természetes dolog a számára, hiszen a farkasfalkában is a vezér parancsol. A büntetés célja ne megtorlás legyen, hanem annak tudatosítása, hogy keser? következményekkel jár, ha szembeszegül a Vezér akaratával.

 • Fontos, hogy a kutya mindig hajszálpontosan tudja, mi volt a hibás cselekedet. Az ember az okosabb, így az ? dolga, hogy a kutya fejével gondolkodva megértesse szándékát.

 • Nem szabad utólag büntetni, a hatékonyság feltétele a tettenérés! 

 • A büntetés mértéke a kutya egyéni érzékenységét?l, természetét?l függ. A vizslák ebb?l a szempontból érzékenyek, tehát nincs szükség igazi ’keménységre’. Legtöbbször elegend? a szigorú, emeltebb hangú rászólás, ha jól van id?zítve.

 • Vigyázni kell, hogy a büntetés egyensúlyban legyen a jutalmazással. Ha valamit keményen büntetünk, akkor a helyes végrehajtásért viszont nagyon lelkes dicséret, jutalom jár!

 A vizsla gondozása, ápolása
A nyolc hetes kölyköt az alapimmunizálás és féreghajtás megtörténte után lehet elhozni a tenyészt?t?l. Ezután még sok véd?oltásra lesz szükség, ezért választani kell egy ’házi’ állatorvost, s a továbbiakban ? határozza meg a kezelések idejét és sorrendjét. Természetesen az éves ismétl? vakcina beadása feln?tt korban is szükséges. A veszettség elleni véd?oltás és féreghajtás évente kötelez?, de vadászó, erd?n-mez?n sokat járó vizsla részére a féreghajtás és küls? parazita (kullancs, bolha, csíp?legyek) elleni kezelés ennél gyakrabban szükséges. Manapság többféle módszer van az ultrahangos riasztótól a vegyszeres nyakörvön át az un. spot-on cseppekig – a tenyészt?, vagy az állatorvos segít a kiigazodásban.

Fülek
A vizsla, lógó fül? fajta lévén érzékeny a küls? hallójárat gyulladásra, ez állandó odafigyelést igényel. Hetente ellen?rizni kell füle tisztaságát, és egy kis babaolajos vattával tisztára törülni. Semmilyen tárggyal, még fültisztító pálcával se szabad belenyúlni a fülbe. Ha er?sen váladékos, a fültövet gyengéden meg kell nyomkodni és ha cuppogó hang hallatszik, vagy a kutya fájdalmat jelez, orvoshoz kell fordulni. Kezd? kutyatartónak javaslom, hogy el?ször kozmetikus vagy állatorvos mutassa meg a szokásos tisztítást. A drótsz?r? vizslák füléb?l a belül n?tt sz?rt rendszeresen ki kell tépni, kozmetikus vagy állatorvos megmutatja ezt a m?veletet is. Ha a vizsla gyakran rázza a fejét, kaparja a fülét, folyamatosan prüszköl, nyugtalan, sürg?sen orvoshoz kell vinni, mert el?fordulhat, hogy idegen test, pl. toklász került az orr vagy hallójáratába, és ennek eltávolítása sürg?s.

Szem
Sajnos vizsláink a köt?hártya gyulladásra érzékenyek. A szem sarkában jelentkez? váladékot ki kell törölni, kamillatea f?zettel vagy bórvízzel gyengéden ki lehet mosni, ahogy a kisgyerekeknél szokás. Ha nem múlik el egy-két nap alatt, állatorvoshoz kell vinni gyógyszeres kezelésért. A hirtelen jelentkez? er?s váladékozás, hunyorgás, a szem múlhatatlan viszketése esetén azonnal orvoshoz kell vinni, mert idegen test (gyommag, toklász) kerülhetett bele, vagy megsérülhetett. 

Fogazat
Egy helyesen takarmányozott, eleget rágó kutya nem igényel különösebb fogápolást. A csak táppal etetettnek legalább hetente egyszer adni kell rágnivalót is. A fogváltás id?szakában rendszeresen kell ellen?rizni a fogak növekedését, mert néha el?fordul, hogy a tejfog nem esik ki id?ben. Ha a már elszürkült tejfog nem pottyan ki magától, bár mellette már el?bukkant az új fog hegye, egy nagydarab húsos csont rágásával a kölyök általában megszabadul a régit?l. Ha ez sem segít, az állatorvos kihúzza a tejfogat. Két-három éves kor után célszer? néhány havonta megnézni az oldalsó fogakat, és ha fogkövesedést, vagy esetleg a fogak mellett vadhús kinövést találunk, fogorvoshoz kell fordulni. Ha csak lepedéket találunk, ami körömmel eltávolítható, általában elég, ha nagy darab húsos csontot kap a kutya – mire ezt elfogyasztja, foga is letisztul. Ha nem, akkor az orvos a zománcréteg karcolása nélkül el tudja távolítani az üledéket. Egyes kutyáknak, f?leg id?s korban, er?s és kellemetlen szájszaga van. Legtöbbször ez is a kevés rágás vagy helytelen táplálkozás következménye, tehát orvosolható. Szükség esetén gyógyszerrel is befolyásolható.

Karmok
Amíg a kiskölyök csak a lakásban tartózkodik, el?fordul, hogy nem kopik eléggé a karma, ezért le kell vágni. Néhány hónapos kölyöknek egy szokásos körömcsíptet? megfelel?. Fény felé fordítva, a nem áttetsz?, szürkésrózsaszín részt kell levágni. Amikor a feln?tt kutya kemény talajon áll, a megfelel? hosszúságú karom épp érinti a talajt. Ha fel- vagy félrenyomódik, akkor le kell vágni bel?le egy speciális kutya-karomvágó segítségével. A kozmetikus megmutatja a használatát. Ahogy öregszik a kutya, intenzívebb a karomnövekedés, ezért fokozottan kell tör?dni a karomápolással. 
A sz?rzet ápolása 
A rövid sz?r? vizsla tulajdonképpen nem igényel különösebb sz?rápolást. Tiszta, langyos vízzel le lehet mosni szükség esetén, de füröszt?szer nélkül, mert a vizsla hajlamos az allergiára.  Vedlési szezonban gumi kefével át lehet dörzsölni a testét, ami eltávolítja az elhalt szálakat, ezzel csökkentve a hulló sz?rzet okozta kellemetlenségeket. A drótsz?r ápolása sem ördöngös feladat. A dúsabb, hosszabb sz?rzet? egyedeket évente egyszer, tavasszal trimmeléssel kell megszabadítani az elhalt sz?rzett?l. Vadászterületen járva a drótos sz?rébe könnyebben beleakad gaz, bogáncs, gyommag, ezek eltávolításához egy jó bontókefe vagy fémfés? is szükséges. Hetente egy alkalommal ajánlatos alaposan átkefélni a bundát, hogy a portól megszabadítsuk. A fajta dísze a szemöldök, szakáll, bajusz, ezért vigyázni kell ezek épségére, etetés után szükség esetén tiszta vízzel meg kell mosni. A puhább, dúsabb sz?r? egyedeknél gondot okozhat az ujjak között növ? és nem kopó sz?rzet, ami összefilcesedik, és végül sántasághoz vezethet. Id?nként óvatosan ki kell nyírni nagyon vigyázva, hogy nehogy sérülést okozzunk!  A vizsla szereti a vizet, hajlamos hidegben is úszni egyet. Kij?ve folyamatosan élénk mozgásban kell tartani a kutyát, és télen haladéktalanul megszárítani vagy hazavinni.

Betegség, baleset  
Szerencsére vizslánk az egészséges, hosszú élet? fajták közé tartozik, a megbízható helyr?l, jó tenyészetb?l származó kölyök jó eséllyel élhet hosszú, betegségekt?l mentes életet. Anatómiai adottságai miatt szeme, füle odafigyelést és tisztántartást igényel, és talán az átlagosnál kicsit gyakoribb az allergia. Ugyanakkor temperamentumából adódóan kisebb-nagyobb balesetek, sérülések fordulhatnak el?. Ezek leggyakrabban enyhébb, sokszor helyszínen is ellátható sérülések, például egy talpba beékel?d? tüske, kisebb felületes sebek. Ezek legtöbbször a kés?bbiekben sem igényelnek állatorvosi beavatkozást.  A farok, a fül apróbb sérülései is nagyon er?sen vérezhetnek, ezért komolynak t?nnek, de jól gyógyulnak, ezért ijedtségre nincs ok. El kell látni és be kell kötni a sebet az általános szabályok szerint, és a kötést fixálni kell, hogy le ne csússzon. Erd?n-mez?n járva szemébe, fülébe magvak, pollen kerülhet, ezért munka után ezeket nedves vattával ki kell tisztítani. F?ként a drótsz?r? vizsláknál gyakori a toklász fülbe, lábujjak közé vagy más testrészek b?re alá fúródása, ennek azonnali eltávolítása nagyon fontos. A jó apportos kisvizslánál, aki mindent a szájába kapva cipel és esetleg véletlenül lenyel, fokozott a bélelzáródás veszélye. Gyakori b?nös pl. a dió, és a zokni! ezért sose szabad engedni veszélyes méret? tárggyal játszani.A magyar vizsla viszonylag könnyen kap sokkot, akár egy kifejezetten nagy ütés, leesés, stb. hatására. Sokkról beszélünk, amikor a vérkeringés valamilyen fizikai vagy pszichikai inger hatására hevenyen összeomlik. Tünetei: A kutya zavart, bágyadtabb a szokásosnál, szólításra lassan, bizonytalanul reagál. Mozgása lassú, bizonytalan, nyálkahártyái világosak, súlyos esetben porcelánfehérek. Tennivalók: nyugodt körülmények között, de azonnal, késlekedés nélkül állatorvoshoz szállítani, ellenkez? esetben az állat elpusztulhat. Szinte az ország teljes területe fert?zött kullanccsal, ami hordozója egy veszélyes betegségnek, a babéziózisnak. Ez a kórokozó a vérlemezkéket támadja meg, így nagyon hamar súlyos veszélyt okozhat. Ezért, ha kutyánk hirtelen nagyon bágyadt, étvágytalan, kedvetlen és lázas, azonnal állatorvossal kell konzultálni. Ha nincs láza, de fenti rossz általános állapota fél nap alatt nem múlik el, akkor is orvoshoz kell vinni.

Els?segély
Bármilyen baleset, vagy egyéb rendkívüli esemény megtörténtekor a gazda legyen higgadt és magabiztos. A kutyával ellentmondást nem t?r? halk és nyugodt hangon kell beszélni.  A rémült, pánikban lév? kutya akár veszélyes is lehet, ezért el?ször szólni kell hozzá, és csak a szemkontaktus felvétele után, szemb?l közelítve szabad hozzányúlni.
Hánytatás:
Meleg, nagyon sós vizet kell itatni, ami általában csak kényszerrel sikerül. Meg kell fogni a kutya összezárt és felfele tartott pofáját és a szájzugnál bedugott nagy méret? fecskend?vel vagy hosszú cs?r? tölcsérrel oldalra kell betölteni a folyadékot olyan ütemben, ahogy nyeli. Ha nem nyeli le, az orrát kell befogni. Legalább fél - egy deci sós melegvizet kell megitatni, amit szükség esetén ismételni kell.   
Mérgezések:
Patkány- vagy egérmérgek. Kellemes íz?ek, ezért a kutyák szívesen fogyasztanak bel?lük. Észlelés után azonnal hánytatni kell, majd orvoshoz vinni, hogy az ellenanyagot miel?bb megkaphassa.
Maró hatású, savas vagy lúgos folyadékok, tisztítószerek: Ebben az esetben nem szabad hánytatni, hanem azonnal nagy mennyiség? tejet, tojásfehérjét vagy egyéb folyadékot kell itatni a sérülttel, hogy védje a gyomrot és  felhíguljon a veszélyes anyag, ezután azonnal állatorvoshoz kell szállítani.
Gyógyszerek: azonnal hánytatni kell, és utána azonnal állatorvoshoz vinni. 
Szappan (fürd? és mosogatószerek). Kis mennyiségben nem ártanak, legfeljebb hasmenést kap t?le a kutya. Nagyobb mennyiség elfogyasztása (több szappan) után érdemes meghánytatni. A felhígított felmosó vagy mosogatószeres vízt?l (a szokásos házi felhasználási töménységben) nem lesz baja.
Minden mérgezéses esetben az anyag csomagolását, ha ez nincs meg, a maradékot vigyük magunkkal az orvoshoz, hogy biztonságosan be tudja azt azonosítani! Idegen test lenyelése esetén a teend?: azonnal hánytatni. A hánytatás még a tárgy lenyelése után néhány órával is eredményes lehet. A hányadékot átvizsgálva ellen?rizni kell, hogy valóban távozott-e az idegen test.

Vérzés-csillapítás
Az er?sen vérz? kutyát lehet?leg le kell fektetni. A vérz? testrészt a szív síkjánál magasabban kell tartani. A visszeres (vénás) vérzés esetén a vér egyenletesen folyik, színe vörös. Ideiglenes ellátása nyomókötés: a sebre gézlapot, erre keményre gy?rt gézgombócot vagy kibontatlan pólyatekercset teszünk és szoros, körkörös pólyamenetekkel a vérz? sebre nyomjuk. Utána késlekedés nélkül állatklinikába kell szállítani a kutyát. Az üt?eres (artériás) vérzéskor lüktetve távozik az élénkpiros vér. Rövid id? alatt jelent?s lehet a vérveszteség, ezért gyorsan kell cselekedni! - Ideiglenes ellátás: A fekv? kutya vérz? végtagját felemeljük. A megsérült artéria szívhez közelebb es? ép szakaszát a csonthoz kell nyomni, majd üt?eres nyomókötést kell készíteni: a gézlapokat belenyomkodjuk a sebbe (kitamponáljuk azt). Erre helyezünk egy gézhengert és a fentiek szerint bekötjük. Az átvérzett kötést lebontani nem szabad, hanem újabb nyomópárnát felhelyezve ismét átkötjük a területet. A lehet? leggyorsabban állatklinikára kell szállítani, fekv? helyzetben, a nyomókötés folyamatos ellen?rzésével. Körkörös leszorítást (szorító körülkötést) alkalmazni tilos.

Seb-ellátás általános teend?i:

 • a seb környékér?l a sz?r lenyírása,

 • azonnali Betadine-os sebtisztítás (egy pohár vízbe annyi Betadine-t kell önteni, hogy Cola színe legyen), 

 • a seb mélységének ellen?rzése

 • mull-lapból, gézb?l és vattából kötést készítése, mely a vérzést csillapítja.

 • Mélyebb vagy nagyobb seb esetén, ideiglenes bekötözés után állatorvoshoz kell fordulni.

 • Annak megakadályozása, hogy a kutya nyalja a sebet vagy a kötést.

 • Naponta át kell kötözni újabb Betadine-os fert?tlenítést követ?en, míg meg nem gyógyul. Körömvirág, vagy „Kék lukács” ken?ccsel el? lehet segíteni a hámosodást.